اقتصادی

نمایشگاه بین المللی متاراد، ارز دیجیتال، رمز ارزها، متاورس و اقتصاد دیجیتال ایران تهران

نمایشگاه بین المللی متاراد، ارز دیجیتال، رمز ارزها، متاورس و اقتصاد دیجیتال ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه اقتصاد و ارزهای دیجیتال است كه در سال قبل در فضای بالغ بر 20هزار متر مربع برگزار شد و 290 مشارکت کننده توانمند داخلی و خارجی و بیش از 30هزار بازدیدکننده در […]

اسکرول